QUY ĐỊNH DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN/ NHÂN VIÊN/ KHÁCH HÀNG

Học viên, nhân viên, khách hàng, khách liên hệ công tác phải tuân theo điều lệ và Quy định của văn phòng Viện Đào Tạo Tư Duy Xuất Chúng (OMA) tùy thuộc vào việc thay đổi có cân nhắc của Ban Giám Đốc công ty khi cần thiết. Học viên, nhân viên, khách hàng, khách liên hệ công tác phải tôn trọng và thực hiện đúng theo các hướng dẫn của OMA.

NỘI QUY THAM GIA KHOÁ HỌC

Nội quy này là văn bản quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của học viên khi tham dự bất kỳ khóa học nào do OMA hoặc thầy Peter Fam tổ chức với các quy định về tác phong học tập, cách thức giao tiếp, ứng xử trong môi trường đào tạo của OMA nhằm hiện thực hóa mục tiêu của OMA trong việc cung cấp các khóa học chất lượng, uy tín cho Quý học viên.