Viện Đào Tạo Tư Duy Xuất Chúng là công ty chuyên đào tạo về tài chính, cung cấp các giải pháp về giao dịch tài chính chuyên nghiệp, tâm lý giao dịch, chữa lành, đào tạo trainer, cố vấn tài chính. 

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

  • Tầm nhìn của chúng tôi: “Một ngày nào đó, mọi người sẽ có cuộc sống tự do tài chính, tự do tinh thần để sống cuộc sống  an vui và hạnh phúc mỗi ngày”.
  • Sứ mệnh của chúng tôi: “Giúp đỡ người Việt Nam kiến thức và tư duy trong giao dịch tài chính để nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng hơn.
     

(*) Xem thêm