Diễn giả: Mr. Peter Fam (Thịnh Phạm)

Diễn giả: Mr. Peter Fam (Thịnh Phạm) - Tác giả, Diễn giả, Master Business Coach & Master Trainer,  
Master Timeline Therapist, Master Hypnotherapist.

Kinh nghiệm hơn 20 trong quản lý doanh nghiệp dịch vụ Khách hàng; đi lên từ thực tiễn và có 20 năm ở vị trí quản lý cấp cao;

- Là Author – Speaker – Master Coach - Master Timeline Therapist- Master Hypnotherapist & NLP Trainer;

- NHÀ QUẢN LÝ QUỸ VÀ NHÀ ĐÀO TẠO FOREX, CK, CFD

- Chuyên gia Coaching phát triển Cá nhân/ Doanh Nghiệp;

- Chuyên gia Trị liệu Tham vấn Tâm lý;

- Chuyên gia huấn luyện NLP cấp cao của ABNLP Hoa Kỳ;

- Chuyên gia Huấn luyện Phát triển Tư duy, Động lực;

- Chuyên gia huấn luyện được công nhận bởi các tổ chức quốc tế:

Hiệp hội NLP quốc tế (ANLP), 

Hội đồng NLP Hoa Kỳ (ABNLP),

Hội đồng Thôi Miên Hoa Kỳ (ABH),

Hiệp hội Liệu pháp Dòng Thời Gian (TLTA),

Liên Đoàn Huấn Luyện viên ABNLP,

ICF International Coach Federation,

Gazelles International Coaches…

 

Địa chỉ: Tầng 12, Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TPHCM

Email: info@protrader.com.vn | support@protrader.com.vn

Hotline: 0965803251 | 0969672251


(*) Xem thêm